Công Ty CP Đá Mỹ Nghệ Duy Tâm
Cơ sở 1: Vũ Xá – Ninh Vân – Hoa Lư Ninh Bình
Cơ sở 2: Tịch Trân – Khánh Thượng – Yên Mô – Ninh Bình
Điện thoại: 0932.333.255
Email: damyngheduytam@gmail.com